Halebop – ring gratis

Halebop har två olika kontantkortHalebop Hallå och Halebop Vänner.

Om du väljer Halebop Vänner ringer du gratis till alla andra halebopanvändare. Kontantkortet är gratis så det är bara att beställa till dig själv och tipsa dina vänner så kan ni ringa gratis till varandra. För att kunna ringa gratis inom halebops nätverk krävs att du laddar ditt kort med 300kr var 30:e dag, pengar som läggs till din pott och kan användas till sms och samtal till andra nät.